Studium u nás

Co presně obnáší studium oboru Elektrotechnika a sdělovací technika? Studium je u nás členěno standardně do třech stupňů a postupně tak máte možnost získat titul bakalář (Bc.), inženýr (Ing.) a doktor (Ph.D.). Nutno podotknout, že ne každý obor nabízí možnost studia ve všech třech stupních. A teď trochu podrobněji.

Ústav radioelektroniky poskytuje vzdělání v tradičním oboru Elektronika a sdělovací technika (nebo moderněji řečeno elektronika a bezdrátové komunikace). Jedná se o velmi široký obor, který pokrývá elektronické obvody, zpracování signálu, družicové, mobilní i optické komunikace, televizní techniku a nízkofrekvenční a audio elektroniku, mikroprocesorovou techniku a mnohé další. Studium oboru Elektronika a sdělovací technika je rozčleněno do tří etap. První tři roky studia jsou zaměřeny praktičtěji a tvoří tzv. bakalářské studium. Navazující dva roky se věnují hlubšímu, teoretičtějšímu pohledu na studovanou problematiku a tvoří tzv. magisterské studium. Poslední čtyři roky studia jsou věnovány vědecké přípravě studentů a tvoří doktorské studium.

Věnujeme se vzdělávání studentů, kteří po absolvování nacházejí uplatnění v tuzemských i nadnárodních společnostech. Intenzívně se zabýváme výzkumem a spoluprací s komerční sférou. Výzkum a spolupráci s průmyslem považujeme za přirozenou součást vzdělávání.

Více informací lze nalézt na stránkách Ústavu radioelektroniky.

Copyright © 2014 - 2015 Ústav radioelektroniky
Powered by CMSimple | Login