Centrum SIX

V srpnu 2010 byla na VUT v Brně zahájena realizace Centra senzorických, informačních a komunikačních technologií (SIX). Realizace SIX je podpořena dotací téměř 300 milionů korun z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

SIX společnými silami budují Ústav radioelektroniky, Ústav telekomunikací, Ústav mikroelektroniky a Ústav fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Tyto čtyři ústavy realizují ročně výzkumné projekty za více než 150 milionů korun, což je téměř 60 % finančního objemu výzkumu celé fakulty. Všechny čtyři ústavy mají vysoce rozvinutou spolupráci s průmyslovými partnery z oblasti slaboproudé elektrotechniky. Odborné zaměření těchto ústavů si je velmi blízké, takže SIX jim umožní prohloubit stávající úroveň spolupráce.

Na výzkumných projektech pro firmy většinou participují studenti magisterského a doktorského studia. Řešení praktických problémů jednak zvyšuje atraktivnost studia našich oborů, a jednak umožňuje firmám vychovávat si v rámci projektů své nové zaměstnance přesně podle svých potřeb.

Copyright © 2014 - 2015 Ústav radioelektroniky
Powered by CMSimple | Login