Sdělovačka

Pokud jste nebyli na minulém dni otevřených dveří UREL a neviděli jste prezentaci oboru (nebo si ji chcete znovu prohlédnout), můžete si ji stáhnout zde:

Proč studovat právě obor Elektrotechnika a sdělovací technika? Právě na tuto otázku najdete odpověď na těchto stránkách. Rádi bychom vás seznámili se studiem na vysoké škole, co všechno obnáší, jaké aktivity vás čekají a jaké máte možnosti při studiu a bezprostředně po něm. Pokud vás náše nabídka zaujme, není nic snazšího, než podat přihlášku ke studiu oboru Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technologie na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Přesvědčte se, že tento obor má velmi aktuální zaměření a vysokou uplatnitelnost v praxi.

Ústav radioelektroniky nabízí komplexní vzdělání v oblasti elektroniky a moderních komunikačních technologií v rámci studijního programu Elektronika a sdělovací technika (EST). Tento studijní obor je velmi perspektivní (jak se můžete přesvědčit v sekci o možnosti budoucího zaměstnání), nabízí studentům kromě získání teoretických poznatků také prakticky zaměřené znalosti. Díky možnosti zapojit se do řešení různých projektů (vědecko výzkumné a průmyslové projekty) studenti získají tolik potřebnou praxi již během studia. Ústav radioelektroniky také zprostředkovává svým studentům  kontakty na firmy, se kterými spolupracuje, a tím pomáhá nacházet studentům uplatnění na pracovním trhu v oboru. Část studia můžete také strávit na některé zahraniční univerzitě nebo výzkumné instituci.

Copyright © 2014 - 2015 Ústav radioelektroniky
Powered by CMSimple | Login